Maksātnespējas pakalpojumi

Katru Mēnesi vairāk kā 170 Personas Maksātnespējas Ceļā Atbrīvojas no Parādiem.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI

Ja Jūsu kopējās saistības pārsniedz 5000 EUR, Jūs varat pieteikties maksātnespējai. Maksātnespēja ir likumisks process, kā mēs Jums palīdzam atbrīvoties no parādu sloga un atjaunot finansiālo stabilitāti.


Maksātnespējas priekšrocības:

+ Visi piedziņas procesi tiek apturēti uzsākot maksātnespēju

+ Jums vairs nav jāklausās kreditoru zvanos un brīdinājumos

+ Visas saistības ir dzēstas pēc maksātnespējas procesa beigšanas

Bezmaksas konsultācija (+371) 276 59 276

Atsauksmes par mūsu biroju:

Pēc tam kad bizness izjuka paliku ar 58’000 EUR lielu parādu bankai. Par parādu biju galvojis personīgi, un banka jau vērsās lai to piedzītu. Lai gan pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas nācās atdot gan auto, gan daļu no sadzīves, pret banku vairs nav parādi. Šobrīd esmu brīvs no parādiem, un spēju segt ikdienas izdevumus bez problēmām.
Vladislavs no Rīgas

atsauksme 1

Biju paņēmis ātros kredītus uz kopējām sumām 8000 EUR, bet nespēju vairs samaksāt soda procentus. Parāds tikai auga dēļ procentiem un likās nekad netikšu ar to galā. Tad uzzināju ka ir iespējams pieteikties maksātnespējai un parāds būs pilnībā dzēsts pēc 1 gada. Šobrīd vēl maksāju ikmēneša maksājumus kas ilgs vienu gadu, bet vismaz varu izdzīvot un par procentiem neuztraucos.
Arnis no Daugavpils

atsauksme 3

Pirms krīzes paņēmu hipotekāro kredītu dzīvoklim, bet dēļ krīzes vairs nespēju veikt ikmēneša maksājumus. Pat pēc dzīvokļa pārdošanas vēl palicis bija 34’000 eur parāds. Pieteicos maksātnespējas procesam, ko man palīdzēja izdarīt dokumenti.lv komanda. Lai gan jāveic nelieli maksājumi nākamos 2 gadus, par parādu piedzinējiem vairs man nav jāuztraucas. Paldies par palīdzību.
Kristīne no Liepājas

atsauksme 2

NEGAIDI
UN PIESAKIES
KONSULTĀCIJAI
>>
GARANTĒJAM:


BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU PIESAKOTIES TAGAD


NAUDAS ATGRIEŠANU JA MAKSĀTNESPĒJA NETIEK APSTIPRINĀTA


DOKUMENTU SAGATAVOŠANA NEDĒĻAS LAIKĀ

PIESAKIES
KONSULTĀCIJAI
PIE SPECIĀLISTA
Konsultanta kontakti

Valdes loceklis
Maksātnespējas speciālists

Raksti: daniels@dokumenti.lv
Zvani: (+371) 276 59 276

Kas ir maksātnespējas process?


Maksātnespējas process ir iespēja fiziskai vai juridiskai personai atbrīvoties no parādu sasitībām, izejot likumā noteiktas darbības.


Maksātnespējas procesa beigās visas saistības ir dzēstas, kaut arī viss parāds nav segts. Nesamaksātais parāds tiek uzskatīts kā zaudējums kreditoram.


Maksātnespējas procesa likumdošana


Maksātnespējas process var norisināties pat līdz vairākiem gadiem (maksimums līdz 3 gadiem). Tā kā maksātnespējas jautājums ir bijis ļoti aktuāls pēdējo gadu laikā, tad salīdzinoši īsā laika periodā ir mainīta likumodošana, kas šo procesu regulē. Tātad, ja maksātnespējas process uzsākts pirms 2010.gada 01.novembra, to regulē iepriekš spēkā esoša likuma norma. Ja maksātnespējas process uzsākts pirms 2008.gada 1.janvāra, to regulē vēl senāka likuma norma. Savā ziņā maksātnespējas procesu regulē spēkā esošs likums un 2 spēkā neesoši likumi- viss atkarīgs no datuma, kad uzsākts maksātnespējas likums.


Pilno maksātnespējas likumu var lasīt šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=214590
Atsevišķus punktus regulē civilprocesa likums kuru var lasīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums


Tiesiskās aizsardzības process


Fiziskai vai juridiskai personai pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, ir tiesības uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu, kura mērķis ir atjaunot parādnieka maksātspēju un norēķināties ar kreditoriem. Tas ir brīvprātīgs pasākums (sava veida plāna sastādīšana izejai no situācijas) un drīzāk ir glābējpasākums parādniekam. Tiesiskās aizsardzības process aizsargā parādnieku no kreditoru „uzbrukuma” pēc sev pienākošās mantas vai samaksas. Mērķis ir atjaunot darbību ar līdzekļiem, lai parādnieks spētu gūt lielākus ienākumus un atmaksātu lielāku parāda daļu.


Tiesiskās aizsardzības procesa detaļas:


 • ierosina un atceļ tiesa
 • to pārrauga tiesas iecelts administrators
 • tiek sastādīts parādu atmaksas plāns ar kuru tiek iepazīstināti kreditori
 • iznākums: vai nu atjaunota maksātspēja vai uzsākts maksātnespējas process


Maksātnespējas reģistrs


Lai rūpētos par kreditoru interesēm, LR Uzņēmuma reģistra mājas lapā ir izveidots publiski pieejams Maksātnespējas reģistrs, kurā ir atrodama informācija par visiem maksātnespējas procesiem Latvijā sākot no 2007.gada 31.decembra. Šajā reģistrā bezmaksas atrodama sekojoša informācija (saskaņā ar normatīvajiem aktiem) par konkrētu interesējušo procesu:


 • Informācija par pašu maksātnespējīgo personu (gan fizisku, gan juridisku) un tās maksātnespējas procesa gaitu
 • Maksātnespējas administratori un informācija par tiem
 • Tiesiskās aizsardzības process
 • Ārpustiesas aizsardzības process
 • Dažādas statistikas un dokumenti
 • Reģistrs ir publiski pieejams, līdz ar to tajā nebūs atrodams nevienas fiziskas personas personas kods (arī administratora), saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu


Maksātnespējas pieteikumu tiesā var iesniegt:


 • Kreditors, darbinieks (juridiskai personai)
 • pats parādnieks (gan fiziska, gan juridiska persona)
 • administrators tiesiskās aizsardzības procesa laikā
 • VID jeb Valsts ieņēmumu dienests

Maksātnespējas procesā galvenā loma ir Administratoram, kuru ieceļ tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas ieteikuma (to regulē MK noteikumi). Administratora atlīdzību nosaka vai nu vienojoties vai pēc noteikumos atrunātas formulas. Tā galvenais pienākums ir pārdot piederošo mantu (lai pēc iespējas vairāk segtu kreditoru prasības) un piedzītu debitoru parādus.


Iedala 2 veida maksātnespējas procesus, kuru mērķis ir pēc iespējas vairāk segt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un atjaunot maksātspēju:


1. Juridiskas personas maksātnespēja

 • Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, uzņēmumu principā vada tiesas iecelts Administrators
 • Pastāv ātrā maksātnespējas pieteikšana (aptuveni 2 mēneši), ja konstatē, ka juridiskai personai nepieder nekāda manta un nepiesakās neviens kreditors
 • Likumā atrunāta minimālā parāda summa, par kuru var ierosināt maksātnespēju

2. Fiziskas personas maksātnespēja

 • Pirms procesa uzsākšanas fiziskai personai nepieciešams atbilst zināmām prasībām
 • Vajadzīgas izziņas no CSDD, Zemesgrāmatas vai UR par mantas esamību vai neesamību
 • Pieteikumu iesniedz tiesā pēc deklarētās adreses
 • Tiesā jāiesniedz pierādījumi (paziņojumi no bankas, brīdinājuma vēstules utt.), ka ir apliecina likumā prasīto minimālo parāda summu uz doto mirkli
 • Pēc maksātnespējas pasludināšanas visas manta atdodama administratoram
 • Iedalās 2 posmos: vispirms bankrota procedūra, kur pārdod visu fiziskās personas mantu un tad saistību dzēšanas procedūra (obligāti jāstrādā algots darbs ar vismaz minimālo algu)

Svarīgi!
Protams, maksātnespējas procesa izdevumi ir lieli, taču pastāv kriminālatbldība par apzinātu izvairīšanos to uzsākt.


Šī procedūra ir normatīvo aktu un noteikumi regulējoša, un cilvēkam bez specifiskām zināšanām likumdošanā varētu būt grūtības ievirzīt procesu pareizā gultnē. Jums noteikti palīdzēs Dokumenti.lv speciālisti, iesakot un sagatavojot dokumentus pareizajam risinājumam.PIESAKIES
BEZMAKSAS
KONSULTĀCIJAI
TAGAD!