Studijas Latvijā Ārzemju StudentiemVēlies studēt un esi augstskolas meklējumos. Pievērs uzmanību Latvijai un Latvijas augstskolām!


Kādēļ Latvija un izglītība Latvijā?


Latvija atrodas Eiropas Ziemeļaustrumos pie Baltijas jūras. Latvijas Republika ir Eiropas Savienības, ANO, NATO uc pasaules organizāciju dalībvalsts. Lai gan Latvija ir neliela, ar nedaudz vairāk kā diviem miljoniem iedzīvotāju, Latvijā 2016.gadā darbojas 6 universitātes, 24 augstskolas un akadēmijas, 26 koledžas, 2 ārvalstu augstskolu filiāles, kurās lielisku izglītību iegūst arī ārzemju studenti. Lielākā daļa ārzemju studenti izvēlējušies studijas galvaspilsētā Rīgā, kur atrodas daļa lielāko un prestižāko Latvijas augstskolu. LR valdība ieguldot investīcijas izglītības nozarē, vēlas palielināt arī ārzemju studentu skaitu.


Augstākā izglītība Latvijā ir nodalīta divos atsevišķos sektoros:


1) akadēmiskā izglītība ir fundamentālajā un lietišķajā zinātnē pamatota vispārējā augstākā izglītība, ar iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un pētnieciskās iemaņas. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves tiek iegūts akadēmiskais bakalaura vai maģistra grāds;


2) profesionālā augstākā izglītība ir lietišķajā zinātnē un mākslā pamatota izglītība, kas nodrošina profesionālās iemaņas. Studiju noslēgumā tiek iegūts profesionālā bakalaura vai maģistra grāds un attiecīgā profesionālā kvalifikācija.


Studiju maksa ir atkarīga no izvēlētās studiju programmas. Aptuvenā maksa bakalaura grāda iegūšanai varētu būt €3.000 – €5.000 gadā. Latvijā pilna laika studējošs citas valsts pilsonis var pieteikties un saņemt stipendiju, ja ir noslēgts starptautisks līgums, kurš nosaka attiecīgās valsts studentiem iespēju piešķirt stipendiju studijām Latvijas augstskolās vai koledžās, vai arī, ja ārzemnieks ir tādas valsts pilsonis, kura piešķir stipendijas Latvijas studentiem. ES un EBTA patstāvīgajiem iedzīvotājiem ir iespēja studēt valsts apmaksātās budžeta grupās.


Uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas


Dzīvošana pārsvarā ir divu veidu:


 1. dzīvošana augstskolu studentu dienesta viesnīcās vai kopmītnēs;
 2. dzīvošana īrētos privātos dzīvokļos vai istabās.

Pārsvarā augstskolas sniedz iespēju dzīvot kopmītnēs, kurās ir koplietošanas mācību telpas, virtuves un privātas guļamistabas. Dzīvei kopmītnēs vai studentu viesnīcās ir priekšrocība dzīvot un iekļauties studentu kopienā un dzīvē.


Maksa par studentu dienesta viesnīcām atkarībā no izvēlētās augstskolas, ir apmēram no €50 –€150 mēnesī, savukārt privāto apartamentu īres maksa Rīgā:


 • vienas guļamistabas dzīvoklis (pilsētas centrs) – €280/mēn
 • trīs istabu dzīvoklis (pilsētas centrs) – €380/mēn

Latvijā, salīdzinoši ar citām ES valstīm, ir zems dzīves dārdzības līmenis un apmēram €400 mēnesī ir pietiekami ikdienas vajadzību segšanai.


Imigrācija un vīzas.


ES pilsoņiem ir atļauts studēt Latvijas augstskolās bez vīzas. Nepieciešama studentu uzturēšanās atļauja. To var iegūt PMLP uzrādot Latvijas Republikā derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedzot šadus dokumentus:


 • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
 • līgums par studijām Latvijas Republikā;
 • fotogrāfija;
 • dokumenti, kuri apliecina, ka ir iegūta nepieciešamā izglītība studiju uzsākšanai;
 • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu;
 • dokuments par dzīvesvietas nodrošinājumu LR;
 • valsts nodevas apmaksas apliecinošs dokuments.

Neesot ES pilsoņiem, būs nepieciešams pieteikties īstermiņa ieceļošanas atļaujai. Īstermiņa atļauja ir derīga uzturēšanās laikam Latvijā līdz trīs mēnešiem, kā arī nepieciešama, lai varētu iegūt studentu uzturēšanās atļauju/vīzu.


Svarīgi zināt


Latvijā ir vairāk kā seši tūkstoši ārzemju studentu. Visvairāk no Vācijas, Uzbekistānas, Krievijas, Indijas, kazahstānas, Zviedrijas, Ukrainas, Lietuvas, Baltkrievijas, Norvēģijas. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē ir 1600 ārvalstu studenti. Tomēr Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē un drošības apsvērumus, arī studentiem nesola ilgtermiņa uzturēšanās vīzas saņemšanas vienkāršošanu.


Vienkāršākais un ātrākais veids ir vērsties pie profesionāliem juristiem, lai saņemot studentu vīzu, sekotu iespēja studēt izvēlētajā augstskolā Latvijā.Sazinies ar speciālistu tagad

+371 276 59 276daniels@dokumenti.lv