Dokumentu Legalizācija | ApostilleKas ir Dokumentu Legalizācija?


Dokumentu legalizācija ir process, kas apliecina šī dokumenta īstumu. Apliecina arī, ka paraksts, zīmogs un amatpersona, kura šo dokumentu ir parakstījusi, ir tiesīga un pilnvarota to darīt. Mērķis? Lai vienā valstī izdots dokuments, būtu juridiski spēkā kādā citā valstī. Legalizāciju veic kāda no konsulārajām amatpersonām vai ārlietu dienests nevis notārs.


Latvijas Republikā šo funkciju veic Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments.


Pamatojoties uz 1961.gada Hāgas konvenciju „Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”, ir atvieglota dokumentu aprite starp šīs konvencijas dalībvalstīm (protams, šo procesu regulē arī citi likumi, noteikumi un starpvalstu līgumi). Šīs konvencijas noteikumi paredz vienotu dokumentu izdošanas vai apstiprināšanas kārtību ar Apostille jeb apliecinājumu. Dalībvalsts ar savu apliecinājumu apstiprina dokumenta īstumu un otrai dalībvalstij, kuras institūcijai šis dokuments paredzēts, šis īstums nav otreiz jāapliecina.


Daži no uzņēmumiem kas lieto šāda tipa pakalpojumus. Būvju apsekošanas uzņēmums efekta.lv. Apdares darbu būvniecības uzņēmums zarsbuve.lv un jumtu remonta būvniecības uzņēmums roofmaster.lv.


 • Kopš 2010.gada Latvijas Republika ievēro noteikumus, kas paredz abpusēju dokumentu izdošanu bez apliecinājuma ar Apostille, uz konkrētām 5 valstīm: Itālija, Īrija, Francija, Dānija un Beļģija. Tas pats attiecas uz šo valstu izdotajiem dokumentiem, kas paredzēti iesniegšanai LR institūcijās.

Tas nozīmē, ka Latvijā izdots publisks dokuments būs uzreiz spēkā kādā no šīm valstīm un otrādi. Netiek pieprasīta šī dokumentu legalizācija.


Ja ārvalstīs kādai iestādei rodas šaubas par Latvijā izdota dokumenta īstumu, tā var vērsties LR Tieslietu ministrijā un pārliecināties.


Ārvalstīs izdots dokuments


 • Ja dokuments apliecināts ar Apostille un izdots valstī, kura ir augstāk minētās Hāgas konvencijas dalībvalsts, to atkārtoti nav nepieciešams apstiprināt jeb apliecināt LR diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā.
 • Ja dokuments izdots valstī, kura nav Hāgas konvencijas dalībvalsts , tad šādu dokumentu vispirms legalizē jeb apstiprina dokumentu izdevējvalsts atbildīgajā iestādē ar Apostille un tad Latvijas Republikas diplomātiskajā, konsulārajā iestādē vai LR Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Latvijas Republikā izdots dokuments (izmantošanai ārvalstīs)


Visbiežāk dokumentu legalizācija attiecas uz strādāšanu, studēšanu vai laulībām ārvalstīs. Iesakām, iepriekš noskaidrot, kādi dokumenti būs vajadzīgi un vai pietiks tikai ar LR Konsulārā departamenta apliecinājumu. Ir iespējamas citas dokumentu apliecinājuma prasības, kuras noteikti vajadzētu zināt iepriekš. Juridisko pakalpojumu birojs noteikti palīdzēs Jums, veicot dokumentu legalizāciju Jūsu vietā.


 • Dokuments, kas tiks izmantots Hāgas konvencijas dalībvalstī, ir jāapstiprina ar apliecinājumu (Apostille) LR Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Tālāks apliecinājums ārvalstu iestādē nav nepieciešams un dokuments ir derīgs iesniegšanai.
 • Dokuments tiks izmantots valstī, kas nav šīs konvencijas dalībvalsts. Tas vispirms ir jāapliecina jeb jālegalizē LR Ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā , diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un tad vēlreiz jāapliecina konkrētās ārvalsts atbildīgajā iestādē.
 • Piebilde. Ja ārvalstīs būs nepieciešams iesniegt vecā parauga (Padomju laiku) dzimšanas, miršanas vai laulības apliecību, tad ir jāvēršas Dzimtsarakstu departamentā un jāizņem jaunā parauga dokuments.

Dokumenta legalizācijas kārtība:


 • Persona, kas iesniedz dokumentus, uzrāda personu apliecinošu dokumentu
 • Jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa (legalizējot vairākus dokumentus- par katru savu veidlapu)
 • Jāuzrāda, ka ir apmaksāta valsts noteiktā nodeva par šo pakalpojumu, 14.23 Eur apmērā
 • Iepriekš jānoskaidro kādi dokumenti jālegalizē (oriģinālie vai notariāli apstiprinātas kopijas vai tulkojumi vai viss kopā utt.)
 • Dokumenti, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvos prasītajam (piemēram, nav cauršūti)- netiks apliecināti
 • Ja Konsulārajā dienestā nebūs dokumenta parakstošās amatpersonas paraksta parauga, tad dokuments netiks legalizēts. Būs nepieciešama paraksta vai zīmoga parauga pieprasīšana
 • Vidēji 2 darba dienu laikā tiek veikta dokumenta legalizācija jeb īstuma apstiprināšana.


Piesakies konsultācijai jau šodien!