Kanādas Limited PartnershipCENA PAR UZŅĒMUMU
1995
EUR
 • reģistrācijas izmaksas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • dokumentu legalizācija iekļauta
 • ģenērālpilnvara iekļauta
UZTURĒŠANA GADĀ
1595
EUR
 • ikgadējās valdības nodevas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • ģenerālpilnvara tekošajam gadam iekļauta

Kanādas partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Canada Limited Partnership, L.P)


Kanādā ir standarta nodokļu sistēma, kas turklāt uzskatāma par diezgan striktu. Šīs valsts uzņēmumiem ir jāmaksā nodokļi no ienākumiem, kas gūti jebkurā pasaules valstī. Tāpēc Kanādā reģistrētam uzņēmumam ir ļoti augsts prestižs.

Parastie uzņēmumi nevar tikt izmantoti kā ofšora kompānijas. Bet Kanādas likumdošana ļauj izveidot uzņēmumu, kuram netiek piemēroti nodokļi. Tās ir partnersabiedrības ar ierobežotu atbldību jeb Limited Partnership, saīsinājumā – L.P.


Kas ir Kanādas L.P.?


Kanādas L.P. ir vismaz divu partneru dibināts uzņēmums, no kuriem viens ir vadošais partneris jeb General Partner, bet pārējie – standarta partneri jeb Limited Partners. Ja Kanādas L.P. dibinātāji ir ārvalstnieki un uzņēmums saimniecisko darbību veic, kā arī ienākumus gūst ārpus Kanādas, tad šādam uzņēmumam nodokļu likme ir 0%.

Saskaņā ar Kanādas likumdošanu Kanādas partnersabiedrība netiek uzskatīta par patstāvīgu nodokļu maksātāju. Katrs partneris maksā nodokli par savu peļņas daļu savās mītnes zemēs proporcionāli viņiem piederošo kapitāldaļu skaitam kompānijā.


Kāpēc dibināt Kanādas L.P.?


Kanādā reģistrētai kompānijai ir augsts prestižs. Kanāda nav iekļauta nevienas valsts “melnajā sarakstā”, un Kanādas L.P. nav ierobežojumu sadarbībai ar citu valstu rezidentiem.

Kanāda nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, tāpēc Kanādas L.P. ir piemērots risinājums preču iepirkšanai ES valstīs un to tālakam eksportam uz valstīm ārpus šīs savienības. Izmantojot Kanādas L.P. šādiem darījumiem, nav nekādu šaubu, ka preces tiek eksportētas, pretēji situācijai, kad preces Kanādas tirgum iepērk vienā ES reģistrēts uzņēmums no citā ES dalībvalstī reģistrēta uzņēmuma.


Kādi ir darbības noteikumi Kanādas L.P.?


 • Uzņēmējdarbības veids: partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Limited Partnership)
 • Direktori: Vismaz 2 partneri, fiziskas vai juridiskas persona no jebkuras valsts. Partneru saraksts jāiesniedz attiecīgās Kanādas provinces uzņēmumu reģistrā.
 • Akcionāri: Nav likumā noteiktu prasību.
 • Sekretārs: Nav likumā noteiktu prasību.
 • Atļautais akciju kapitāls: Standarta akciju kapitāls ir 1 000 Kanādas dolāru. Tos var iemaksāt daļēji vai pilnībā partnersabiedrības reģistrācijas brīdī.
 • Nosaukums: Nosaukumam jābeidzas ar vārdiem Limited Partnership vai saīsinājumu: L.P. Ja dibinātāji vēlas iekļaut nosaukumā vārdus Bank, Insurance, Trust u.c., tam jāiegūst speciāla licence.
 • Dibinātāju dati: Informācija par dibinātājiem ir zināma pilnvarotajai personai, pārējiem tā ir konfidenciāla.
 • Gada pārkstats: Nav jāiesniedz.
 • Finanšu atskaites: Partnersabiedrībai jāved grāmatvedības uzskaite un jāsagatavo ikgadēja finanšu atskaite.
 • Nodokļi: Netiek piemēroti, ja partnersabiedrības dibinātāju deklarētās dzīvesvietas ir ārpus Kanādas, ja tā neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus Kanādas teritorijā, kā arī uzņēmuma vadība notiek citā valstī.
 • Nodokļu dubultās uzlikšanas vienošanās: neattiecas uz Kanādas L.P., jo šāda veida partnersabiedrība netiek netiek uzskatīta par patstāvīgu nodokļu maksātāju

Kā nodibināt Kanādas L.P.?


Lai nodibinātu Kanādas L.P., nepieciešams sagatavot reģistrācijas dokumentu paketi, kas sastāv no visiem pilnvērtīgai uzņēmuma darbībai nepieciešamajiem dokumentiem. To vidū ietilpst reģistrācijas apliecība, statūti, dibinātāju sapulces protokols, ģenerālpilnvara un vēl citi. Šo dokumentu izstrādei nepieciešamas specifiskas zināšanas par Kanādas likumdošanā noteiktajām prasībām L.P. reģistrēšanai, tāpēc labāk to uzticēt profesionāļiem.

Reģistrācijas dokumentu paketes sagatavošana parasti aizņem 6 – 7 nedēļas, savukārt pats reģistrācijas process 12 – 15 darba dienas.
Piesakies konsultācijai jau šodien!