Skotijas Limited Partnership (LP)CENA PAR UZŅĒMUMU
1395
EUR
 • reģistrācijas izmaksas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • dokumentu legalizācija iekļauta
 • ģenērālpilnvara iekļauta
UZTURĒŠANA GADĀ
995
EUR
 • ikgadējās valdības nodevas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • ģenerālpilnvara tekošajam gadam iekļauta

Skotijas partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Scottish Limited Partnership, L.P.)


Skotija ir Lielbritānijas sastāvdaļa, viens no vadošajiem globālo finanšu un uzņēmējdarbības centriem, kā arī nozīmīga vieta starptautiskas uzņēmējdarbības attīstībai un nodokļu plānošanai. Lielbritānija ir pazīstama kā valsts ar standarta nodokļu likumdošanu. Tomēr Skotijas likumos ir iestrādāta iespēja reģistrēt īpašus uzņēmumus - partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Limited Partnership, saīsināti L.P.), kuriem piemēro 0% nodokļu likmi. Būtībā tās ir ofšora kompānijas Skotijā.


Kas ir Skotijas L.P.?


Skotijas Limited Partnership jeb L.P. ir uzņēmums ar vismaz diviem dibinātājiem, kuri aizpilda noteiktu reģistrācijas formu un iesniedz to Skotijas Uzņēmumu reģistrā. Abu dibinātāju deklarētajām dzīvesvietām jāatrodas ārpus Lielbritānijas, uzņēmums nedrīkst veikt saimniecisko darbību un gūt ienākumus Lielbritānijas teritorijā.

Skotijas likumdošana nosaka, ka šādam uzņēmumam nav jāmaksā nodokļi Lielbritānijai. Uzņēmuma dibinātāji tos maksā savās mītnes zemēs proporcionāli viņiem piederošo kapitāldaļu skaitam kompānijā.


Kāpēc dibināt Skotijas L.P.?


Skotijas L.P. dibinātājiem jāmaksā nodokļi savās mītnes zemēs, ja to likumdošana tos paredz. Bet, ja mītnes zemes ir tādas beznodokļu zonas kā, piemēram, Belīze, Nevisa vai Britu Virdžīnu salas, tad kompānijai tiek piemērota 0% nodokļu likme arī tajās.

Skotijas L.P. ir piemērots risinājums tiem uzņēmējiem, kuri vēlas iegūt Eiropas Savienībā reģistrētu uzņēmumu un nodrošināties, lai to darbība netiek aplikta ar nodokļiem. Uzreiz gan jāatzīmē, ka, atšķirībā no iepriekš minētajām valstīm, Skotijas L.P. ir jāiesniedz finanšu atskaites attiecīgajām valsts institūcijām. Tās arī rūpīgi seko līdzi tam, vai šīs atskaites ir iesniegtas un neiesniegšanas gadījumā uzliek sodus, par smagākiem pārkāpumiem piemērojot pat kriminālatbildību.


Kādi ir darbības noteikumi Skotijas L.P.?


 • Uzņēmējdarbības veids: partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Limited Partnership)
 • Direktori: Vismaz 2 partneri, fiziskas vai juridiskas persona no jebkuras valsts. Partneru saraksts jāiesniedz Skotijas Uzņēmumu reģistrā.
 • Akcionāri: Sabiedrības kapitāldaļas ir sadalītas starp partneriem.
 • Sekretārs: Nav likumā noteiktu prasību.
 • Atļautais akciju kapitāls: Standarta akciju kapitāls ir 2 000 Britu mārciņas
 • Nosaukums: Nosaukumam jābeidzas ar vārdiem: Limited Partnership vai saīsinājumu: L.P. Ja dibinātāji vēlas iekļaut nosaukumā vārdus Bank, Insurance, Trust, Assurance, Building Society, England, British, European, Irish, National, International, Holding, Group u.c., tam jāiegūst speciāla licence.
 • Dibinātāju dati: Informācija par dibinātājiem ir zināma pilnvarotajai personai, pārējiem tā ir konfidenciāla.
 • Ikgadējie finanšu pārskati: Nav jāiesniedz.
 • Finanšu atskaites: Partnersabiedrībai jāved grāmatvedības uzskaite un jāsagatavo ikgadēja finanšu atskaite, kā arī reizi gadā jāiesniedz nodokļu deklarācija.
 • Nodokļi: Netiek piemēroti, ja partnersabiedrības dibinātāju deklarētās dzīvesvietas ir ārpus Lielbritānijas un ja tā neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus Lielbritānijas teritorijā.
 • Nodokļu dubultās uzlikšanas vienošanās: neattiecas uz Skotijas L.P., ja partnersabiedrības dibinātāju deklarētās dzīvesvietas ir ārpus Lielbritānijas un ja tā neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus Lielbritānijas teritorijā.

Kā nodibināt Skotijas L.P.?


Lai nodibinātu Skotijas L.P., nepieciešams sagatavot reģistrācijas dokumentu paketi, ka sastāv no reģistrācijas apliecības, statūtiem, dibinātāju sapulces protokola, ģenerālpilnvaras un vēl vairākiem dokumentiem. To izstrādei nepieciešamas specifiskas zināšanas par Skotijas likumdošanā noteiktajām prasībām, tāpēc labāk to uzticēt profesionāļiem.

Reģistrācijas dokumentu paketes sagatavošana parasti aizņem 6 – 7 nedēļas, savukārt pats reģistrācijas process 10 – 12 darba dienas.
Piesakies konsultācijai jau šodien!