Lielbritānijas LLPCENA PAR UZŅĒMUMU
1395
EUR
 • reģistrācijas izmaksas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • dokumentu legalizācija iekļauta
 • ģenērālpilnvara iekļauta
UZTURĒŠANA GADĀ
995
EUR
 • ikgadējās valdības nodevas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • ģenerālpilnvara tekošajam gadam iekļauta

Lielbritānijas partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (UK Limited Liability Partnership, LLP)


Lielbritānija ir viens no vadošajiem globālo finanšu un uzņēmējdarbības centriem, kā arī nozīmīga vieta starptautiskas uzņēmējdarbības attīstībai un nodokļu plānošanai. Lielbritānija ir pazīstama kā valsts ar standarta nodokļu likumdošanu. Tomēr Lielbritānijas likumos iestrādāta iespēja reģistrēt īpašus uzņēmumus - partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Limited Liability Partnership, saīsināti LLP), kuriem piemēro 0% nodokļu likmi. Būtībā tās ir ofšora kompānijas Lielbritānijā.


Kas ir Anglijas LLP?


Lielbritānijas LLP, kuru mēdz saukt arī par Anglijas LLP, ir kompānija ar vismaz diviem dibinātājiem, kuru deklarētās dzīvesvietas atrodas ārpus Lielbritānijas, un kura neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus Lielbritānijas teritorijā. Lielbritānijas likumdošana nosaka, ka šāda partnersabiedrība nav patstāvīgs nodokļu maksātājs. Katrs partneris maksā nodokli par savu peļņas daļu savās mītnes zemēs proporcionāli viņiem piederošo kapitāldaļu skaitam kompānijā.


Kāpēc dibināt Anglijas LLP?


Anglijas LLP ir piemērots risinājums tiem uzņēmējiem, kuri vēlas iegūt Eiropas Savienībā reģistrētu uzņēmumu un nodrošināties, lai to darbība netiek aplikta ar nodokļiem. Jo Anglijas LLP dibinātājiem jāmaksā nodokļi savās mītnes zemēs, ja to likumdošana tos paredz. Bet, ja mītnes zemes ir tādas beznodokļu zonas kā, piemēram, Belīze, Nevisa vai Britu Virdžīnu salas, tad kompānijai tiek piemērota 0% nodokļu likme arī tajās.

Ņemot vērā šīs priekšrocības, Anglijas LPP partnersabiedrības ir uzņēmēju vidū ļoti iecienīts instruments starptautiskās uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Uzreiz gan jāatzīmē, ka Anglijas LLP ir jāiesniedz finanšu atskaites attiecīgajām valsts institūcijām. Tās arī rūpīgi seko līdzi tam, vai šīs atskaites ir iesniegtas un neiesniegšanas gadījumā uzliek sodus, par smagākiem pārkāpumiem piemērojot pat kriminālatbildību.


Kādi ir darbības noteikumi Anglijas LLP?


 • Uzņēmējdarbības veids: partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (Limited Liability Partnership)
 • Direktori: Vismaz 2 dalībnieki, fiziskas vai juridiskas persona no jebkuras valsts. Partneru saraksts jāiesniedz Anglijas un Velsas Uzņēmumu reģistrā.
 • Akcionāri: Sabiedrības kapitāldaļas ir sadalītas starp partneriem.
 • Sekretārs: Nav likumā noteiktu prasību.
 • Atļautais akciju kapitāls: Standarta akciju kapitāls ir 300 Britu mārciņas, kuras var iemaksāt gan pilnībā, gan daļēji reģistrēšanas brīdī.
 • Nosaukums: Nosaukumam jābeidzas ar vārdiem: Limited Liability Partnership vai saīsinājumu: LPP. Ja dibinātāji vēlas iekļaut nosaukumā vārdus Bank, Insurance, Trust, Assurance, Building Society, England, British, European, Irish, National, International, Holding, Group u.c., tam jāiegūst speciāla licence.
 • Dibinātāju dati: Informācija par dibinātājiem ir zināma pilnvarotajai personai, pārējiem tā ir konfidenciāla.
 • Gada pārskats: Jāiesniedz ik pēc 12 mēnešiem kopš reģistrācijas dienas
 • Finanšu atskaites: Partnersabiedrībai jāsagatavo ikgadējs finanšu pārskats un jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.
 • Nodokļi: Netiek piemēroti, ja partnersabiedrības dibinātāju deklarētās dzīvesvietas ir ārpus Lielbritānijas un ja tā neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus Lielbritānijas teritorijā.
 • Nodokļu dubultās uzlikšanas vienošanās: neattiecas uz Anglijas LLP, ja partnersabiedrības dibinātāju deklarētās dzīvesvietas ir ārpus Lielbritānijas un ja tā neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus Lielbritānijas teritorijā.

Kā nodibināt Anglijas LLP?


Lai nodibinātu Anglijas LPP, nepieciešams sagatavot reģistrācijas dokumentu paketi, ka sastāv no reģistrācijas apliecības, statūtiem, dibinātāju sapulces protokola, ģenerālpilnvaras un vēl vairākiem dokumentiem. To izstrādei nepieciešamas specifiskas zināšanas par Anglijas likumdošanā noteiktajām prasībām, tāpēc labāk to uzticēt profesionāļiem.

Reģistrācijas dokumentu paketes sagatavošana parasti aizņem 4 – 5 nedēļas, savukārt pats reģistrācijas process – 2-3 darba dienas.
Piesakies konsultācijai jau šodien!