Lielbritānijas LTDCENA PAR UZŅĒMUMU
1395
EUR
 • reģistrācijas izmaksas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • dokumentu legalizācija iekļauta
 • ģenērālpilnvara iekļauta
UZTURĒŠANA GADĀ
995
EUR
 • ikgadējās valdības nodevas iekļautas
 • reģistrēta aģenta izmaksas iekļautas
 • ģenerālpilnvara tekošajam gadam iekļauta

Lielbritānijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību (UK Private Limited Company, Ltd.)


Lielbritānija ir industriāli attīstīta valsts ar augstu starptautisko reitingu un standarta nodokļu likmēm. Tā ir Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju, NATO, kā arī citu starptautisku organizāciju dalībvalsts. Liebritānijas ekonomika ir viena no piecām lielākajām Eiropā un tās galvaspilsēta Londona atrodas nozīmīgāko pasaules finanšu un biznesa centru vidū.

Lai gan Lielbritānijā ir standarta nodokļu likmes, šajā valstī bieži tiek reģistrētas kompānijas, kuras tiek izmantotas starptautisko nodokļu plānošanai.


Kas ir Lielbritānijas Ltd.?


Lielbritānijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību (saīsināti Lielbritānijas Ltd.) ir privāta akciju sabiedrība, kurai ir nodokļu maksātāja numurs un tā maksā Lielbritānijā noteiktos nodokļus neatkarīgi no tā, vai ienākumi gūti Lielbritānijā vai ārpus tās. Lielbritānijas Ltd. arī jāveic valstī noteiktā grāmatvedības uzskaite un jānodod finanšu pārskati.

Starptautisko nodokļu plānošanā šos uzņēmumus izmanto shēmā, kas sastāv no diviem uzņēmumiem. Viens ir Lielbritānijas Ltd., savukārt otrs – tās ārvalstu kontraģents, kurš ir reģistrēts beznodokļu valstī.


Kāpēc dibināt Lielbritānijas Ltd.?


Lielbritānijas Ltd. parasti tiek reģistrēta, lai nodibinātu respektablu kompāniju, ar kuras palīdzību optimizēt nodokļus dažādos starptautiskos biznesa projektos. Lielbritānijas Ltd. nav klasisks instruments beznodokļu uzņēmuma iegūšanai.

Pareizi strukturēts Lielbritānijas Ltd. uzņēmums, kas ir daļa no starptautiskas tirdzniecības grupas, tiek aplikts ar mazāku nodokli.


Kādi ir darbības noteikumi Lielbritānijas Ltd.?


 • Uzņēmējdarbības veids: Privāta akciju sabiedrība (Private Limited Company)
 • Direktori: Vismaz viens, fiziska persona. Pārējie var būt arī juridiskas personas. Gan fiziska, gan juridiska persona var būt jebkuras valsts rezidenti. Direktoru saraksts jāiesniedz Anglijas un Velsas Uzņēmumu reģistrā.
 • Akcionāri: Vismaz 1, fiziska vai juridiska persona no jebkuras valsts. Akcionāru saraksts jāiesniedz Anglijas un Velsas Uzņēmumu reģistrā.
 • Sekretārs: Nav prasības iecelt sekretāru, bet nav arī ierobežojumu tā iecelšanai.
 • Atļautais akciju kapitāls: Standarta akciju kapitāls ir 1 000 Britu mārciņas, jāapmaksā reģistrācijas brīdī.
 • Nosaukums: Nosaukumam jābeidzas ar vārd: Limited vai saīsinājumu: Ltd. Ja dibinātāji vēlas iekļaut nosaukumā vārdus Bank, Insurance, Trust, Assurance, Building Society, England, British, European, Irish, National, International, Holding, Group u.c., tam jāiegūst speciāla licence.
 • Uzņēmuma īpašnieka dati: Informācija par dibinātājiem ir zināma pilnvarotajai personai, pārējiem tā ir konfidenciāla.
 • Gada pārskats: Jāiesniedz ik pēc 12 mēnešiem kopš uzņēmuma reģistrācijas dienas.
 • Finanšu atskaites: Jāsagatavo ikgadēja finanšu atskaite, kā arī reizi gadā jāiesniedz nodokļu deklarācija.
 • Nodokļi: Kopš 2014.gada nodokļu likme Lielbritānijas Ltd. uzņēmumiem ir 21%.
 • Nodokļu dubultās uzlikšanas vienošanās: Lielbritānija šādas vienošanās ir noslēgusi ar vairāk nekā 100 pasaules valstīm, ieskaitot visas Eiropas Savienības valstis, ASV, Krieviju u.c. Šīs vienošanās jāievēro arī Lielbritānijas Ltd. uzņēmumiem.

Kā reģistrēt Lielbritānijas Ltd.?


Lielbritānijas Ltd. reģistrēšanai nepieciešams sagatavot reģistrācijas dokumentu paketi, ka sastāv no reģistrācijas apliecības, statūtiem un dibināšanas līguma, dibinātāju sapulces protokola un vēl vairākiem dokumentiem. To izstrādei nepieciešamas specifiskas zināšanas par Lielbritānijas likumdošanu, tāpēc labāk šo uzdevumu uzticēt profesionāļiem. Tādejādi tiks iegūtas garantijas, ka uzņēmums ir likumīgi reģistrēts un darboties spējīgs.

Reģistrācijas dokumentu paketes sagatavošana parasti aizņem 4 – 5 nedēļas, savukārt pats reģistrācijas process 2 – 3 darba dienas.
Piesakies konsultācijai jau šodien!