Licences

Veicam dažāda veida licenču reģistrāciju.

Sazinies aizpildot formu

Kas ir Licence?

Definīcija:

Licence ir speciāla atļauja nodarboties ar konkrētu uzņēmējdarbības veidu, kuru regulē LR likumdošana. Tās piešķir, anulē vai pagarina speciāli dibinātas valsts iestāžu nodaļas vai institūcijas. Lai saņemtu vēlamo licenci, ir jāizpilda likumā prasītās darbības, kā arī tās darbības laikā jāpilda likumā noteiktie punkti . Par darbošanos bez licences, kur to prasa LR likumdošana, pienākas sods.

Lai visātrāk un vieglāk varētu uzsākt sevis izvēlēto darbības jomu, kurā valsts prasa speciālo atļauju jeb licenci, droši vērsieties pie Juridisko pakalpojumu biroju Dokumenti SIA. Pieredzējuši speciālisti izskaidros prasības un atrisinās problēmas.

Ir šādi licenču veidi:

Alkohola licence:

Principā izdala 2 veida alkohola licences: mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības. Pirms uzsākt tirgot alkoholu, ir jāizpilda rinda noteiktu prasību.

 • Tikai alus tirgošanai, var izņemt atsevišķu alus mazaumtirdzniecības atļauju
 • Alkohola licence atļauj tirgot alkoholu tikai konkrētā vietā- licencē norādītajā adresē un telpā. Šī informācija tiek norādīta licencē
 • Izsniedz, pārbauda un kontrolē VID akcīzes preču pārvalde
 • Ļoti svarīgs ir konkrētās telpas inventarizācijas plāns
 • Mazumtirdzniecības atļauja- tikai alkohola tirgošanai konkrētā vietā un telpā
 • Vairumtirdzniecības atļauja- drīkst arī piegādāt
 • Atšķiras valsts nodeva par licences veidu: vairumtirdzniecības- 142.00 EUR un mazumtirdzniecības – 42.00 EUR

Tabakas licence:

Līdzīgi kā ar alkohola licenci, šo jomu stingri regulē LR likumdošana:

 • Izdala mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības licenci
 • Mazumtirdzniecību stingri regulē likums „ Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu”
 • Tabakas tirdzniecība drīkst notikt tikai licencē norādītajā vietā
 • Izsniedz, pārbauda un kontrolē VID akcīzes preču pārvalde
 • Atšķiras valsts nodeva par licences veidu: vairumtirdzniecības- 142.00 EUR un mazumtirdzniecības – 28.00 EUR

Degvielas licence:

 • Izdala mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības licenci
 • Vairumtirdzniecības licencei nepieciešams skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un finansiālo nodrošinājumu
 • Atšķiras valsts nodeva par licences veidu par katru tirdzniecības vietu: vairumtirdzniecības-284.00 EUR un mazumtirdzniecības – 71.00 EUR
 • Tvertnes, savienotie cauruļvadi, sūkņi un tehnoloģiskās iekārtas drīkst būt tikai viena uzņēmēja lietošanā, ja darbība notiks ar nefasēto degvielu
 • Nepieciešams uzrādīt visas tehnoloģiskās sistēmas dokumentāciju

Kravu pārvadājumu licence:

 • Izsniedz Autotransporta direkcijā, uzrādot: šofera profesionālās kompetences sertifikātu, apliecinājumu par finansiālo atbilstību
 • Kravu pārvadātāja (uzņēmējdarbības forma- SIA, AS, IK, PS, ZS (zemnieku vai zvejnieku saimniecība) vadītājam (šoferim) ir jābūt sertifikātam pārvadājumu jomā un komersantam jeb pārvadātājam ir jābūt izsniegtai kravas pārvadājumu licencei
 • Licence ļauj veikt kravu pārvadājumus ar pašu autotransporta līdzekļiem vai ievērojot MK noteikumus, vadīt citiem pārvadātājiem piederošus transportus
 • Valsts nodeva- 85.37 EUR

Apsardzes licence:

 • Licenci izsniedz Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija
 • Izdala pirmās (valsts nodeva- 711.00 EUR) un otrās (valsts nodeva- 1138.00 EUR) kategorijas licenci
 • Nepieciešams psihologa un narkologa atzinums (apsargam)
 • Jāuzrāda VID izziņa par nodokļu parāda neesamību
 • Jāuzrāda apsardzes sertifikāts personai, kas vadīs apsardzes darbiniekus

Fizisko personu datu apstrādes licence:

Šī drīzāk uzskatāma par reģistrēšanos attiecīgajā iestādē, ja vēlas nodarboties ar šo sfēru. Tas nozīmē, ka vienmēr jāreģistrējas Datu valsts inspekcijā, ja fiziska vai juridiska persona vēlas nodarboties ar fizisku personu datu apstrādi šādos gadījumos:

 • Šādu datu apstrāde attiecas uz noziedzīgajiem darījumiem, sodāmību administratīvajās un krimināllietās,
 • Apstrādā informāciju par personas veselību,
 • Personas dati tiks izmantoti finanšu pakalpojumu sniegšanai, sabiedriskā vai tirgus stāvokļa pētīšanai, personāla atlasei un novērtēšanai (darbības joma), izlozēs vai loterijās,
 • Personas dati tiks nodoti ne ES vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstij,
 • Neveicot reģistrāciju augstāk minētajos gadījumos, Datu valsts inspekcija var sodīt.

Nav jāreģistrē Datu valsts inspekcijā, ja fiziskas personas datu apstrāde saistīta ar:

 • Personāla vadību vai grāmatvedību
 • Valsts vai pašvaldību informāciju sistēmām, kur pieejama publiska informācija
 • Žurnālistiem, saskaņā ar likumu
 • Arhivēšana, saskaņā ar likumu
 • Ja to veic reliģiskas organizācijas
 • Zinātniskiem, statistiskiem vai ģenealoģiskiem pētījumiem

Lai reģistrētos nepieciešams uzrādīt:

 • Datu apstrādes pārziņa dati un kontaktinformācija(fiziskai personai- personas dati, juridiskai personai- reģ.nr.)
 • Informācija par personas datu apstrādi
 • Iekšējos datu aizsardzības noteikumus

Azartspēļu organizēšanas licence:

 • LR teritorijā azartspēles drīkst veikt tikai SIA un AS uzņemējdarbības formas, kas atbilstoši noteikumiem, saņēmušas šādu atļauju
 • Izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
 • Valsts nodeva atkarīga no azartspēļu veida

Lai šo licenci saņemtu nepieciešams uzrādīt:

 • Gada pārskatu, zvērināta revidenta atzinumu
 • Informācija par kredītsaistībām un to atdošanas termiņiem
 • Dokumenti, kas apliecina pamatkapitāla izcelsmi
 • Nākamā gada attīstības plāns, norādot azartspēļu veidus, plānoto peļņu un tās izlietojumu
 • Informāciju par uzņēmuma īpašniekiem- fiziskajām personām

Metāla licence

Lai iepirktu krāsainā vai melnā metāla lūžņus un atgriezumus, ir nepieciešama Metāla licence:

 • Izsniedz Valsts vides dienests
 • Valsts nodeva- 426.86 eur
 • Nepieciešama atļauja A vai B kategorijas piesārņojuma darbības veikšanai, vai arī atļauja atkritumu savākšanai (arī pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai).

Jūs esiet laipni gaidīti saziņai ar Juridisko pakalpojumu biroju Dokumenti SIA, lai uzzinātu visu par konkrētu licences veidu un iespējām to iegūt.