Akciju sabiedrības reģistrācija

 • Profesionāla dokumentu sagatavošana
 • Kvalitātes garantija
 • Bezmaksas konsultācija

Kas ir Akciju Sabiedrība?

Akciju sabiedrība ir tāds uzņēmuma darbības veids, kura vērtību, jeb kapitālu veido akcionāru ieguldījums- akcijas. Savukārt, akcija ir dokuments, kas apstiprina akcionāra konkrētu naudas iemaksu uzņēmumā. Jāpiemin, ka par akcionāru var kļūt gan fiziska, gan juridiska persona no jebkuras valsts.

AS galvenās atšķirības no cilvēkiem ierastākās uzņēmuma formas – SIA, ir sarežģītāka pārvaldes struktūra un atbildības sadalījums. Ja Akciju sabiedrības akcijas biržās ir publiski pieejamas, tad LR regulējošie noteikumi nosaka lielāku minimālo personu skaitu, un pati Akciju sabiedrības darbība tiek vairāk regulēta.

Sazinies aizpildot formu

Akciju Sabiedrība sastāv no:

 • Akcionāriem- nav skaitliska ierobežojuma, bet jābūt vismaz vienam akcionāram. Tiekas akcionāru sapulcēs, kur nosaka padomes un valdes atalgojumu, risina ievēlēšanas jautājumus, sadala savu peļņu. Tā kā likums nosaka, ka akcijām ir dažādas kategorijas (vērtīgumi), tad arī pašiem akcionāriem ir lielākas vai mazākas tiesības lemt – tas atkarīgs, cik vērtīgas akciju kategorijas ir viņu pārvaldībā.
 • Valde- atbildīga par uzņēmuma ikdienas vadību. Minimālais skaits atkarīgs no akciju publiskās apgrozības (1-3 fiziskas personas)
 • Padome- uzrauga uzņēmuma darbību, kontrolē un ieceļ valdi, pārstāv un aizstāv akcionāru tiesības un intereses. Minimālo skaitu nosaka tie paši normatīvie akti (3-5 fiziskas personas). Padomē nevar būt vairāk par 20 cilvēkiem.
 • Pamatkapitāls- ar likumu noteikti vismaz 35000 EUR (dažām darbības sfērām, likums prasa daudz lielāku pamatkapitālu).

Akciju Sabiedrības reģistrācijas process:

 1. Iegūstam visu nepieciešamo informāciju par AS valdi; akcionāriem; padomi; pamatkapitālu un citus datus kas nepieciešami dokumentu sagatavošanai.
 2. Sagatavojam visu dokumentāciju veikmsīgai AS reģistrācijai, kas aizņem aptuveni 1 dienu.
 3. Visa dokumentācija tiek parakstīta un apliecināta noteriāli, ja tas nepieciešams.
 4. Visi dokumenti Akciju Sabiedrības reģistrācijai tiek iesniegti Uzņēmumu Reģistrā, izskatīšanai.

Akciju Sabiedrības reģistrācijai nepieciešams:

Daži no pieminētiem punktiem, prasa padziļinātākās zināšanas par dokumentu noformējumu, prasībām, kas izriet no AS uzņēmuma darbības sfēras (piemēram, dzīvības apdrošinātājiem nepieciešams lielāks pamatkapitāls).

 • AS, tāpat kā SIA, ir juridiska persona, un tai ir jābūt Latvijā reģistrētai juridiskai adresei. sniedzam arī juridiskās adreses nomu, ja tāda nepieciešama.
 • Nosaukumam jābūt unikālam, ar latīņu vai latviešu burtiem, tas nedrīkst atkārtoties ar kādu citu jau esošu vai pieteiktu Uzņēmuma reģistrā akciju sabiedrību, klāt pievienojot AS vai „akciju sabiedrība”.
 • Jānorāda Akciju Sabiedrības darbības veidi
 • Jānorāda informācija par akcionāriem, valdi un padomi – detalizēta, ar personu datiem.
 • Jānosaka pamatkapitāla summa un tās apmaksas kārtību. Pamatkapitālam jābūt apmaksātam (min. 3500 EUR) līdz reģistrācijai.
 • Vismaz 5 (piecas) apmaksājamas valsts noteiktas nodevas par reģistrācijas pakalpojumu: valsts nodeva, dokumentu izgatavošana, bankas pakalpojumi, paraksta apliecināšana pie notāra, publikācija „Latvijas Vēstnesī”. Summas dažiem pakalpojumiem ir atkarīgas no apjoma vai noteiktiem izcenojumiem.

Akciju sabiedrības reģistrācija prasa laikietilpīgu darbu, zināšanas un prasmes. Ļoti bieži rodas dažāda veida neskaidrības vai atkārtotas vizītes valsts iestādēs, ja šādu pakalpojumu neuztic jomas profesionāļiem. Juridisko pakalpojumu birojs Dokumenti garantē, ka sadarbojoties , Jums nenāksies raizēties par neiesniegtām veidlapām vai apjukt dokumentu kalnos. Mēs to visu izdarīsim Jūsu vietā, lai Jūs iegūtu cerēto rezultātu, bet mēs gandarījumu par paveikto.

Sazinies aizpildot formu