Filiāles reģistrācija

 • Profesionāla dokumentu sagatavošana
 • Kvalitātes garantija
 • Bezmaksas konsultācija

Kas ir filiāle?

Filāle ir kāda uzņēmuma (gan ārvalstu, gan Latvijas) daļa ar noteiktu organizatorisko pastāvību un kura atrodas citā teritoriālā vietā nekā galvenais uzņēmums. Atkarības pakāpe no galvenā uzņēmuma var atšķirties. Tās galvenais uzdevums ir veikt komerdarbību noteiktā vietā, tādā veidā paplašinot uzņēmuma tirgu, pakalpojuma pieejamību un protams gūstot lielākus ienākumus. Piemēram, bankas dibina savas filiāles dažādās pilsētās, lai tā pakalpojumi būtu pieejami pēc iespējas plašākā teritorijā.

Sazinies aizpildot formu

Filiāles pamatkapitāls

Filiāles reģistrācijai nav nepieciešams pamatkapitāls, jo par tās saistībām atbild galvenais uzņēmums. Jāpiemin, ka filiāle nav juridiska persona, jo tā darbojas uz pilnvarojuma pamata.

Brīdinājums!

Svarīgi pieminēt, ka pirms filiāles dibināšanas ir jāizvērtē iespējamie riski, it īpaši, ja komersants (gan Latvijas, gan ārvalstu) vēlas norobežot savu atbildību. Ja filiāle radīs jebkādus zaudējumus vai nepildīs saistības, par to atbildēs galvenais uzņēmums. Šajā situācijā, būs piemērotāka cita komercdarbības forma nekā filiāles dibināšana. Mēs profesionāli varam atrast jums piemērotāko reģistrācijas veidu. Piesakies konsultācijai.

Filiāles nodokļi

Gan Latvijas komersanta, gan ārvalstu komersanta filiāles ir nodokļu maksātāji. Ārzemju komersanta filiāles maksātie nodokļi tiek ieskaitīti tajā ārvalstu mītnes zemē, kurā reģistrēts galvenais uzņēmums.

Filiāles likvidācija

Filiāles likvidācija jeb slēgšana ir samērā vienkāršota procedūra, kas varētu aizņemt aptuveni 3 nedēļas. Šajos jautājumos Jums noteikti jākonsultējas ar Juridisko pakalpojumu biroju, kas kvalitatīvi veiks dokumentu sagatavošanas, iesniegšanas un aprites darbus.

Filiāles reģistrācija Latvijas komersantam:

Jāsagatavo sekojoši dokumenti un informācija:

 • Galvenā komersanta nosaukums, reģistrācijas nr.
 • Juridiskā adrese: gan galvenā uzņēmuma, gan filiāles. Ja jums tāda nav piedāvājam juridiskās adreses nomu.
 • Filiāles nosaukums (likums ļauj filiāli nodēvēt citā nosaukumā nekā galvenais uzņēmums)
 • Personas dati par fizisku personu, kas vadīs šo filiāli un pārstāvēs galvenā uzņēmuma intereses filiāles komercdarbībās
 • Pilnvara un pilnvarojuma apjoms augstāk minētai fiziskai personai ( pilnvaru var izsniegt uz pilnām tiesībām vai arī norādīt kādas konkrētas darbības, tādā veidā ierobežojot filiāles vadītāju)
 • Jāapmaksā vismaz 5 (piecas) apmaksājamas valsts noteiktas nodevas par reģistrācijas pakalpojumu: valsts nodeva, dokumentu izgatavošana, bankas pakalpojumi, paraksta apliecināšana pie notāra, publikācija „Latvijas Vēstnesī”. Summas dažiem pakalpojumiem ir atkarīgas no apjoma vai noteiktiem izcenojumiem

Filiāles reģistrācija ārvalstu komersantam:

Lai reģistrētu ārvalstu komersanta filiāli Latvijā, būs nepieciešami mazliet vairāk dokumentu un norādāmās informācijas nekā Latvijas komersanta filiālei:

 • Galvenā komersanta nosaukums, reģistrācijas nr.
 • Juridiskā adrese: gan galvenā uzņēmuma, gan filiāles. Ja jums tādas nav, piedāvājam juridiskās adreses nomu.
 • Ārvalstu uzņēmuma darbības veids
 • Galvenā ārvalstu komersanta pamatkapitāla lielums, jo par filiāles saistībām atbild galvenais uzņēmums
 • Ārvalstu uzņēmuma/ komersanta tā reģistra dokumenti, kurā tas ir ticis reģistrēts (var būt notariāli apliecināta kopija)
 • Dokuments, kas apstiprina atļauju filiāles dibināšanu LR teritorijā (šis punkts vairāk attiecas uz tām valstīm, kur likumdošana paredz šādu atļauju)
 • Statūtu, filiāles dibināšanas lēmuma vai cita līdzvērtīga dokumenta notariāli apstiprināta kopija
 • Personas dati par fizisku personu, kas vadīs šo filiāli un pārstāvēs galvenā uzņēmuma intereses filiāles komercdarbībās
 • Pilnvara un pilnvarojuma apjoms augstāk minētai fiziskai personai ( pilnvaru var izsniegt uz pilnām tiesībām vai arī norādīt kādas konkrētas darbības, tādā veidā ierobežojot filiāles vadītāju)
 • Filiāles nosaukums (likums ļauj filiāli nodēvēt citā nosaukumā nekā galvenais uzņēmums, šajā gadījumā jānorāda kāds būs filiāles nosaukums)
 • Jāapmaksā vismaz 5 (piecas) apmaksājamas valsts noteiktas nodevas par reģistrācijas pakalpojumu: valsts nodeva, dokumentu izgatavošana, bankas pakalpojumi, paraksta apliecināšana pie notāra, publikācija „Latvijas Vēstnesī”. Summas dažiem pakalpojumiem ir atkarīgas no apjoma vai noteiktiem izcenojumiem.

Sazinies aizpildot formu