Individuālā komersanta reģistrācija

  • Profesionāla dokumentu sagatavošana
  • Kvalitātes garantija
  • Bezmaksas konsultācija

Kas ir Individuālais komersants?

Individuālais komersants jeb (IK) ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un ir ierakstīta komercreģistrā. Individuālajam komersantam tiek piešķirts savs nosaukums un reģistrācijas numurs.

Svarīgi!
Būdams individuālais komersants, par savām darbībām Jūs atbildēsiet ar visu sev piederošo mantu. Tādēļ pirms IK reģistrācijas noteikti pārliecinieties, vai šis komersanta veids būs pareizais tieši jums.

Sazinies aizpildot formu

Kāpēc nepieciešama Individuālā Komersanta reģistrācija?

Ikvienai privātpersonai ir pienākums veikt Individuālā Komersanta reģistrāciju, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

  • Biznesa gada apgrozījums ir lielāks par 28’500 EUR
  • Tiek nodarbināti varāk kā pieci darbinieki

Kas nepieciešams, lai mēs varētu sagatavot visus dokumentus?

  • Individuālā komersanta personas dati (vārds, uzvārds, peronas kods, dzīvesvietas adrese)
  • Individuāla komersanta firma (komercdarbībā izmantojamais nosaukums)
  • Individuālā komersanta juridiskā adrese, un juridiskās adreses īpašnieka personas dati. (Ja jums nav juridiskā adrese, jūs to varat nomāt no mums)

Parakstu apliecināšana

Individuālā Komersanta reģistrācijas procesā būs nepieciešams notariāli apliecināt daļu no dokumentiem. To var izdarīt pie valsts notāra vai Uzņēmumu Reģistrā. Ja vēlies to darīt Uzņēmumu Reģistrā, kas ir lētāk, jums iepriekš jāpierakstās. Pierakstu var veikt zvanot pa tālruni +371 67031780. Mēs klientiem iesakām lietot elektronisko parakstu. Uzzini vairāk par elektronisku dokumentu parakstīšanu pie mums.

Sazinies aizpildot formu