Pārstāvniecības reģistrācija

 • Profesionāla dokumentu sagatavošana
 • Kvalitātes garantija
 • Bezmaksas konsultācija

Kas ir Pārstāvniecība?

Pārstāvniecība ir jebkura ārzemju uzņēmuma vai organizācijas neatkarīga daļa, kura dibināta un atrodas Latvijas Republikā. Pārstāvniecības reģistrācija tiek veikta ar mērķi veikt mārketinga aktivitātes un reklamēt konkrētā ārvalstu uzņēmuma vai organizācijas darbības veidu, nosaukumu, produkciju pirms ieiet tirgū, lai veiktu komercdarbību.

Svarīgi!
Tā nav juridiska persona un nedrīkst nodarboties ar saimnieciskām darbībām, kas nes peļņu. Jāpiebilst, ka pārstāvniecībā nodarbinātajām personām algu maksā pats ārvalstu uzņēmums un šī alga tiek aplikta ar algas nodokli. Pirms veicat Pārstāvniecības reģistrāciju, pārliecinieties vai šis komersanta veids ir jums vispiemērotākais.

Sazinies aizpildot formu

Kas nepieciešams pārstāvniecības reģistrācijia?

 • Rakstveida Lēmums, ka ārvalstu uzņēmums/ organizācija noteikusi Pārstāvniecības reģistrāciju Latvijas republikā
 • Apliecība jeb dokuments, ka augstākminētais uzņēmums/organizācija ir reģistrēta konkrētā valstī (reāli pastāv)
 • Pārstāvniecības juridiskā adrese LR teritorijā. Ja jums tāda nav, mēs varam piedāvāt Juridiskās adreses nomu.
 • Pilnvarota fiziska persona (ar pilnvarojumu), kas tiesīga pārstāvēt ārzemju uzņēmuma pārstāvniecību visās nepieciešamajās darbībās LR teritorijā, un šīs personas dati (vārds, uzvārds, pases dati, personas kods, adrese)
 • Ārzemju uzņēmuma, kura veiks pārstāvniecības reģistrāciju LR, statūti vai nolikums
 • Nav nepieciešams atsevišķs nosaukums- ārzemju uzņēmuma nosaukumam pievieno vārdu „pārstāvniecība”- tas viss kopā veido pārstāvniecības nosaukumu. Piemēram, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • apmaksāt noteiktas nodevas par Pārstāvniecības reģistrācijas pakalpojumu: valsts nodeva, dokumentu izgatavošana, bankas pakalpojumi, paraksta apliecināšana pie notāra, Summas dažiem pakalpojumiem ir atkarīgas no apjoma vai noteiktiem izcenojumiem.

Pastāvīgā pārstāvniecība

Pastāvīgā pārstāvniecība ir kāda ārvalstu uzņēmuma filiāle, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību Latvijā, un to uzskata par nodokļu maksātāju, jo gūst peļņu. Lai to reģistrētu un izprastu, noteikti ir nepieciešami grāmatvedības un juridisko resursu piesaiste. Var gadīties, ka ārvalstu uzņēmums veic komercdarbību, piemēram tirgojot kādu savu preci, bet nav reģistrēts attiecīgi Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Ja VID konstatē vai rodas aizdomas, ka parastā pārstāvniecība tomēr gūst peļņu, tad tiek sūtītas paziņojumu vēstules par konstatētajiem faktiem, ar aicinājumu reģistrēt pareizu uzņēmējdarbības formu. Pastāvīgā pārstāvniecība maksā nodokļus pēc LR likumdošanas par savu saimniecisko darbību.

Taču, lai kāda ārvalstu uzņēmuma filiāli Latvijā uzskatītu par pastāvīgu pārstāvniecību, tai ir jāizpilda konkrēti nosacījumi:

 • konkrēta vieta saimnieciskajai darbībai (veikals, birojs, noliktava utt.)
 • izmanto būvlaukumus, celtniecības , montāžas objektus vai veic darbību ar tiem
 • izmanto dabas resursus
 • sniedz pakalpojumus , izmantojot ārvalstu uzņēmuma darbiniekus
 • maksā nodokļus saskaņā ar LR likumdošanu

Vienmēr ir vērts vērsties pie jomas speciālistiem veicot Pārstāvniecības reģistrāciju, lai vieglāk un ātrāk nokārtotu konkrētus uzdevumus. Juridisko pakalpojumu birojs Dokumenti.lv Jums vienmēr palīdzēs. Izskaidros un palīdzēs atrisināt neskaidros jautājumus.

Sazinies aizpildot formu